Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII

Rada Rodziców

  1. Irena Sytniewska – przewodnicząca
  2. Lucyna Maćkowiak – Ungeheuer – zastępca
  3. Honorata Siejka – skarbnik