Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII

Historia

KALENDARIUM SZKOŁY

1973 – Założenie Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie PRL w Kolonii z filiami w Hamburgu i Frankfurcie nad Menem

1976 – Przekształcenie Punktu Konsultacyjnego w Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące przy Ambasadzie PRL w Kolonii

1991 – Przekształcenie filii w Hamburgu w samodzielny Punkt Konsultacyjny

1996 – Włączenie do struktury szkoły Punktów Konsultacyjnych w Norymberdze i Remseck

1998 – Nadanie Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącemu przy Ambasadzie RP w Kolonii imienia Królowej Rychezy

1999 – Przekształcenie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Zespół Szkół im. Królowej Rychezy przy Ambasadzie RP w Kolonii

2000 – Przekształcenie Zespołu Szkół im. Królowej Rychezy przy Ambasadzie RP w Kolonii w Zespół Szkół im. Królowej Rychezy przy Przedstawicielstwie Ambasady RP w Kolonii

2001 – Przekształcenie Zespołu Szkół im. Królowej Rychezy przy Przedstawicielstwie Ambasady RP w Kolonii w Zespół Szkół im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

2002 – Przekształcenie Zespółu Szkół im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii (SPK Kolonia); utworzenie filii SPK Kolonia z siedzibą w Brunssam (Holandia)

2011 – Przekształcenie filii SPK Kolonia w samodzielne Szkolne Punkty Konsultacyjne: w Brunssam, we Frankfurcie nad Menem, w Norymberdze oraz w Remseck

2019 – Przekształcenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii w Szkołę Polską im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii (SPL Kolonia)

KIEROWNICY SZKOŁY

1973 – 1976 – Hanna Czerniak
1976 – 1979 – Urszula Wierzbicka
1979 – 1984 – Michał Puli
1984 – 1987 – Maria Rieman
1987 – 1990 – Kazimierz Augustynek
1990 – 1991 – Jan Mariański
1991 – 1994 – Hanna Kaczmarczyk
1994 – 1998 – Kazimierz Boguta
1998 – 2002 – Jerzy Deneka
2002 – 2015 – Anna Nowak
2015 – 2018 – Andrzej Grodzki
od 2018 – Jolanta Pulińska-Meryng