Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII

Grono pedagogiczne

Jolanta Pulińska – Meryng – kierownik SP

Beata Iwan edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Pulińska  – Meryng edukacja wczesnoszkolna
Krystyna Maciejuk język polski, biblioteka
Małgorzata Piegsa język polski
Paulina Paczkowska wiedza o Polsce
Małgorzata Waluch – Kufen wiedza o Polsce