Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII

O szkole

Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

Zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 w SPL im. Królowej Rychezy obejmują edukację wczesnoszkolną (klasy 1- 3), szkołę podstawową (kalsy 4- 8) i liceum (klasy 1 – 3).

Nasza szkoła oferuje bezpłatną naukę. Realizujemy program uzupełniający (przedmioty ojczyste – j. polski i wiedza o Polsce) zgodny z polską podstawą porogramową kształcenia ogólnego, przeznaczony dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą.

Możemy wystawiać do szkół niemieckich zaświadczenia o uzyskanej ocenie z języka polskiego i wiedzy o Polsce.
Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwa szkolne MEN-u.

W naszej szkole uczymy dwóch przedmiotów: języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (historia z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie).

Nasza szkoła mieści się przy Fuchskaulenweg 1, 50999 Köln.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Uczniów i ich Rodziców!