Nasi uczniowie w Konkursie Recytatorskim „Słowem – Polska” pod patronatem Małżonki Prezydenta RP

 

Daniel Iwan – przedstawiciel młodzieży szkolnej – został FINALISTĄ Konkursu, prezentując w trzech etapach wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Gratulujemy sukcesu!

Klasyka Mistrzów Krzysztof Kamil Baczyński. Wybór poezji. Wydawnictwo: Books Sp. z o.o.

 

W grupie młodszej udział wzięli: Igor Łubkowski z klasy II, Amber Formajster z klasy III, Sophia Pickhardt z klasy IV, ciekawie interpretując bajki Ignacego Krasickiego.
Życzymy rozwoju pięknego talentu recytatorskiego i osiągania nowych sukcesów!

Ignacy Krasicki Wybór bajek i satyr. Wydawnictwo: GREG

 

Kierownik SPL w Kolonii Jolanta Pulińska-Meryng wraz z Gronem Pedagogicznym