Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja,

to polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, ustanowione w 1919 i ponownie w 1990 r.

KONSTYTUCJA 3 MAJA była pierwszą w Europie i drugą po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą, która regulowała życie polityczne i społeczne w I Rzeczypospolitej.

Postanowienia były rewolucyjne, doniosłe na miarę epoki.

Reformy ustawy rządowej nie uratowały suwerenności Polski, pozostała jednak pamięć, tradycja i szacunek względem polskiej myśli prawniczej i politycznej.

Konstytucja stała się tradycją kulturową Polaków i trwałym elementem europejskiej tradycji konstytucyjnej.

Do dzieła Konstytucji oraz patriotyzmu jej twórców nawiązują kolejne pokolenia Polaków.

3 Maja 2021 r. obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
My, społeczność Szkoły Polskiej im. Królowej Rychezy, dołączamy się do upamiętnienia tego wielkiego wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami o tej tematyce:

– https://www.youtube.com/watch?v=YGsoSDaT1lw – Sejm Wielki I Konstytucja 3 Maja
– https://www.youtube.com/watch?v=zI8wpJU90x4 – TVP Historia Dzieje Konstytucji
– https://epodreczniki.pl/a/konstytucja-3-maja/D14citlTB
– https://epodreczniki.pl/a/sejm-wielki-oraz-uchwalenie-konstytucji-3-maja/DPpfDltVD
– https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-o-przyczynach-uchwalenia-konstytucji-3- maja/D1Bo1e3Bl

Zapraszamy do obejrzenia oryginału na stronie Archiwum Akt Dawnych – https://agad.gov.pl/?page_id=1675

 

Mazurek 3 maja

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął-
I nasza Polska powstała.

Witaj maj, piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

Ale chytrości gadzina
Młot swój na nas gotowała,
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami nas zasłała.

Chociaż kwitł piękny maj,
Rozszarpano biedny kraj.

WITAJ MAJ!!!…