Ważny Komunikat

Szanowni Rodzice!
W związku z aktualnymi komunikatami dotyczącymi zagrożenia COVID-19 podaję ważne informacje i zalecenia.
Od 17 października br. wszyscy powracający do Niemiec z Polski muszą zgłosić swój adres pobytu miejscowemu urzędowi zdrowia (Gesundheitsamt) i następnie:
– przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa (przeprowadzonego w ciągu ostatnich 48 godzin);
– LUB poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie;
– testowi można poddać się również w Niemczech, np. na lotnisku albo w pobliżu dworca kolejowego;
– testy dla osób przybywających ze stref ryzyka są w Niemczech bezpłatne.

Informacje o tym, gdzie można dokonać testu w pobliżu miejsca pobytu, otrzymać można:
– pod numerem telefonu 116 117
– na stronach urzędów zdrowia (Gesundheitsamt) właściwych dla miejsca zamieszkania:
https://tools.rki.de/PLZTool/
WAŻNE: W przypadku negatywnego wyniku testu urząd zdrowia decyduje o zniesieniu kwarantanny.
Proszę o dostosowanie się do powyższych wymagań i zaleceń ze względu na zachowanie bezpieczeństwa.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z „Reulaminem organizacji nauczania w SPL w Kolonii w czasie pandemii COVID-19” do szkoły na zajęcia nie przychodzą również uczniowie z objawami chorobowymi (kaszel, katar, gorączka itp.).
Informacja do Kierownika SPL o wynikach wykonywanych testów jest obowiązkowa (jolanta.pulinska-meryng@orpeg.pl). Zapewniam o całkowitej dyskrecji!

Z poważaniem,

Jolanta Pulińska-Meryng
Kierownik SPL w Kolonii