Zakończenie roku szkolnego w SPL w Kolonii

Od 15 czerwca do 18 czerwca 2020 r. odbywają się ostatnie już zajęcia w roku szkolnym 2019/2020.
Zakończenie roku szkolnego – rozdanie uczniom świadectw szkolnych nastąpi odpowiednio: 20, 23, 24, 25 czerwca 2020 r.
Jak dotąd na spotkaniach zastosujemy środki bezpieczeństwa i higieny.

O uczestnictwie dziecka w spotkaniu decydują rodzice.

Uczniowie, którzy nie będą mogli odebrać świadectw w zaproponowanym terminie, otrzymają je w nowym roku szkolnym.

Porządek spotkań:

20.06.2020 sobota
klasa I SP 1 grupa 10.30-11.00, 2 grupa 11.05 -11.35

klasa VII 12.00-13.00

klasa II LO 11.00-11.30

klasa III LO 11.30-12.00

23.06.2020 wtorek
klasa II SP 1 grupa 16.00-16.40, 2 grupa 16.45-17.25, 3 grupa 17.30-18.10

klasa VIII 1 grupa 16.15-17.00, 2 grupa 17.10-17. 55

klasa I LO 1 grupa 16.15-17. 00, 2 grupa 17.10-17.55

24.06.2020 środa
klasa IV 1 grupa 16.00-16.40 2 grupa 16.45-17.25 3 grupa 17.30-18.10

klasa V 1 grupa 16.15-17.00 2 grupa 17.10-17.55

25.06.2020 czwartek
klasa VI 1 grupa 16.15-17.00

klasa III 1 grupa 16.00-16.40, 2 grupa 16.45-17.25, 3 grupa 17.30-18.10