Podziękowania

Dziękujemy uczniom naszej szkoły za wysłanie prac na konkurs ,, Być Polakiem”.

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu, ale już samo wysłanie pracy
jest nagrodą, bowiem nazwisko każdego uczestnika znajduje się w księdze konkursowej.