Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII

Święto Konstytucji 3 Maja

„Konstytucja trudne słowo
Lecz z łatwością wytłumaczę
Prawa, wolność, obowiązki
To oznacza – nie inaczej

To akt prawny lub ustawa
O najwyższej mocy prawnej
Ustanawia, reguluje
Ustrój i organizacje

System źródeł prawa w kraju
Głowa państwa im przewodzi
U nas w Polsce Konstytucja
Z 3 maja się wywodzi

Jeden siedem dziewięć jeden (1791)
To rok historycznie ważny
Trzeci maja – Konstytucja
Niech tę datę zna już każdy”

3 maja 2020 roku obchodziliśmy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jest to jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Z tej okazji w dniach 5 – 7 maja, w ramach zdalnego nauczania, grono pedagogiczne przeprowadza lekcje, gdzie uczniowie poznają genezę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz historię obrazu Jana Matejki o tym samym tytule.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z poniższymi filmami o tej tematyce:

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

oraz do zajrzenia do Archiwum Głównego Akt Dawnych, gdzie udostępniony jest oryginalny tekst Konstytucji z 1791 roku.

https://agad.gov.pl/?page_id=1675

Wiwat Maj! Wiwat Konstytucja!