Konkurs literacki i plastyczny

Biblioteka szkolna ogłasza dla uczniów klas IV – VIII SP i I – III LO konkurs literacki, a dla dzieci z I – III SP konkurs plastyczny!

Temat:
Nasze odczucia i wrażenia z kwarantanny w czasie pandemii.

Napiszcie o tym w dowolnej formie!

Wykonajcie ciekawą pracę plastyczną!

Prześlijcie do końca maja na adres:
jolanta.pulinska-meryng@orpeg.pl

Czekamy na prace!

Przewidziane są nagrody!