KOMUNIKAT

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE, informuję, że zawieszenie zajęć w SPL w Kolonii zostaje przedłużone do odwołania.
Wznowienie nauki w naszej szkole jest związane z decyzjami władz niemieckich w NRW.
Od 20 kwietnia 2020 roku lekcje języka polskiego i wiedzy o Polsce będą odbywały się poprzez Skype w dniach i w godzinach (skróconych) zajęć danej klasy.
Szczegóły dotyczące zdalnego nauczania przekażą opiekunowie klas przewodniczącym trójek klasowych.

Jolanta Pulińska-Meryng
kierownik SPL w Kolonii