INFORMACJA KIEROWNIKA SPL W KOLONII

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie Nordrhein-Westfalen, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.), zostały odwołane w szkole zajęcia 10.,11.,12.,17.,18.,19. marca 2020 r.

Opiekunowie klas przekazują uczniom drogą elektroniczną materiał nauczania z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i wiedzy o Polsce do realizacji w domu. Nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów i ich rodziców w godzinach zajęć.