Rada Rodziców

Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2019

  1. Agnieszka Kosa - przewodnicząca (klasa 2SP)

  2. Lucyna Maćkowiak-Ungeheuer - zastępca (klasa 4SP)

  3. Anna Rudz - skarbnik (klasa 3SP)