Rada Rodziców

Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021

  1. Irena Sytniewska - przewodnicząca

  2. Lucyna Maćkowiak-Ungeheuer - zastępca

  3. Honorata Siejka - skarbnik