Grono pedagogiczne

Nauczyciele SPK w Kolonii

Jolanta Pulińska - Meryng – kierownik SPK

Beata Iwan

edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Pulińska  - Meryng

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Krystyna Maciejuk

język polski, biblioteka

Małgorzata Piegsa 

język polski

 

 

Paulina Paczkowska 

wiedza o Polsce

Małgorzata Waluch - Kufen

wiedza o Polsce