O szkole

Szkoła Polska

im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

 

Zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 w SPL im. Królowej Rychezy obejmują edukację wczesnoszkolną (klasy 1- 3), szkołę podstawową (kalsy 4- 8) i liceum (klasy 1 – 3).

 

Nasza szkoła oferuje bezpłatną naukę. Realizujemy program uzupełniający (przedmioty ojczyste - j. polski i wiedza o Polsce) zgodny z polską podstawą porogramową kształcenia ogólnego, przeznaczony dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą.

 

Możemy wystawiać do szkół niemieckich zaświadczenia o uzyskanej ocenie z języka polskiego i wiedzy o Polsce.
Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwa szkolne MEN-u.
 

 

W naszej szkole uczymy dwóch przedmiotów: języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (historia z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie).

 

Nasza szkoła mieści się przy  Fuchskaulenweg 1, 50999 Köln.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Uczniów i ich Rodziców!