O szkole

Szkolny Punkt Konsultacyjny

im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

 

Zajęcia szkolne w SPK im. Królowej Rychezy obejmują edukację wczesnoszkolną (klasy 1- 3), szkołę podstawową (kalsy 4- 8), gimnazjum (kalsa 3) i liceum (klasy 1 – 3).

 

Nasza szkoła oferuje bezpłatną naukę w uzupełniającym systemie nauczania, opartym o polonijna podstawe programową.

 

Wystawiamy zaświadczenia dla szkół niemieckich o uczęszczaniu na zajęcia HSU (Herkunftssprachlicher Unterricht) oraz polskie świadectwa szkolne.

 

W naszej szkole uczymy dwóch przedmiotów: języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (historia z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie).

 

Nasza szkoła mieści się przy  Fuchskaulenweg 1, 50999 Köln.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Uczniów i ich Rodziców!