Zapisy na nowy rok szkolny 2019/2020

1. Zapisy uczniów odbywają się do 15.06.2019.
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi do 30 czerwca, o czym rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie. Rodzice zobowiązani są przesłać pocztą elektroniczną lub przekazać osobiście potwierdzenie podjęcia nauki przez dziecko od września 2019 r. w SPK w Kolonii.
2. Nauka w SPK w Kolonii jest bezpłatna.
3. O przyjęciu dziecka decyduje:
a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie
b) dostarczenie pełnej dokumentacji
c) spełnienie wszystkich wymagań,
d) liczba wolnych miejsc.
5. Pierwszeństwo w przyjęciach do klasy I SP mają dzieci siedmioletnie.
6. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy I SP na wniosek rodziców, jeśli ukończą 6 lat do czerwca 2019 r. i podejmą naukę w klasie I szkoły niemieckiej od początku roku szkolnego 2019/2020 r.
7. Zapisu można dokonać przez internet lub osobiście. W przypadku zapisu internetowego należy pojawić się w szkole z wymaganymi dokumentami w celu weryfikacji danych osobowych w późniejszym terminie.

Adres szkoły: Fuchskaulenweg 1, 50999 Köln
Dokumenty można przesyłać na adres e-mail: jolanta.pulinska-meryng@orpeg.pl
Wymagane dokumenty umieszczone są na stronie internetowej szkoły: www.kolonia.orpeg.pl