Wizyta IPN-u

Od 26 do 28 marca 2019 r. gościliśmy w naszej szkole pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie. Historycy Zenon Fajger i Maciej Rędziniak zaprezentowali wystawę zatytułowaną: "Cisza przed burzą", która opowiada o życiu codziennym w Polsce, w ostatnich miesiącach przed wybuchem II wojny światowej. Stała się ona punktem wyjścia do przypomnienie o przypadającej w tym roku 80. rocznicy jej wybuchu i prowadzenia zajęć o tematyce związanej z losami Polaków podczas wojny.

W ciągu trzech dni odbyło się kilka wykładów i spotkań a zajęcia dostosowane były do różnych grup wiekowych. Wykorzystane zostały także gry edukacyjne wydane przez IPN.

Najmłodszym uczniom zaprezentowano wykłady:
"Tragiczne losy dzieci w czasie wojny",
"Historia niedźwiedzicy zwanej Baśką z Murmańska",
"Orlęta Lwowskie".

Starsi uczniowie wysłuchali prelekcji:
"Ku niepodległości- polskie formacje zbrojne podczas I wojny światowej",
"Jak komuniści przejęli władzę w Polsce?",
"Kryzysy społeczno-polityczne PRL",
"Operacja Market-Garden" oraz "Żołnierze Wyklęci".

Zdjęcia: