Szkoła Polska w hołdzie ofiarom II Wojny Światowej

3 września br. z okazji 80 rocznicy niemieckiej napaści na Polskę i wybuchu II Wojny Światowej uczestniczyliśmy w uroczystości na cmentarzu Westfriedhof w Kolonii.

Zebraliśmy się przy pomniku polskich ofiar II Wojny Światowej, aby oddać cześć poległym Rodakom. W obchodach wzięli udział: Nadburmistrz Kolonii Pani Henriette Reker, Konsul Generalny RP w Kolonii Pan Jakub Wawrzyniak, Ksiądz Proboszcz Polskiej Misji Katolickiej – Janusz Kusek, Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalnego Vistula Pan Sylwester Burzyński, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia, przywołując tragiczne wspomnienia.

„Nie ma takich słów, które oddałyby ból i cierpienie naszego narodu!” – to słowa wielokrotnie powtarzane.

W niezwykle podniosłej atmosferze złożyliśmy biało-czerwony wieniec i zapaliliśmy znicze. Żołnierski hołd poległym oddali przedstawiciele Wojska Polskiego.
To była dla wszystkich żywa lekcja historii.

Pamięć o naszych bohaterach jest częścią polskiej kultury i tradycji, ważnym aspektem edukacji i wychowania.

Zdjęcia: