Obchody 100-lecia Niepodległości

 1. Zajęcia poświęcone tematyce niepodległości :
  - na każdym etapie edukacyjnym, zarówno na języku polskim jak i na wiedzy o Polsce.

 2. Okolicznościowe wystawy, gazetki ścienne, tablice.

 3. Akcja „100 kartek pocztowych na Stulecie Polski”.

 4. Konkurs fotograficzny: ,,100 lat Niepodległej w obiektywie”.

 5. Konkurs wiedzy: ,,Co wiesz o Józefie Piłsudskim? ”.

 6. Przygotowanie z całą społecznością szkolną wieczornicy ( 27.11.2018, godz.17 ): ,,Droga do wolności’’ z udziałem Konsula Generalnego RP, poczęstunek specjalnie przygotowanym na tę okazję tortem. Wieczornica będzie uwieńczeniem obchodów Stulecia Niepodległości w naszej szkole.

 7. Projekt w klasie V: „Nasze drogi do niepodległości”:

  1. - zajęcia wprowadzające w tematykę niepodległosciową,
  2. - 100 kartek na stulecie,
  3. - założenie i prowadzenie zeszytu ,,Nasze drogi do niepodległości”,
  4. - przygotowanie tablicy „Niepodległość”
  5. - uroczysty apel i przedstawienie klasy V pt. ,,Niepodległość” ( 29.11.2018, g.17 )