INFORMACJA REKRUTACJA W SPK KOLONIA

REKRUTACJA W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM

 IM. KRÓLOWEJ RYCHEZY

PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP W KOLONII

NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

 

1. Zapisy uczniów odbywają się od 15.05 do 15.06.2018. Prosimy o nieprzysyłanie dokumentów w terminach wcześniejszych.

2. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi do 30 czerwca, o czym rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie. Rodzice zobowiązani są przesłać pocztą elektroniczną  lub przekazać osobiście potwierdzenie podjęcia nauki przez dziecko od września 2018 r. w SPK w Kolonii.

3. Nauka w SPK w Kolonii jest bezpłatna.

4. O przyjęciu dziecka decyduje:

a)      dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie

b)      dostarczenie pełnej dokumentacji

c)       spełnienie wszystkich wymagań,

d)      liczba wolnych miejsc.

5. Pierwszeństwo  w przyjęciach do klasy I SP mają dzieci siedmioletnie.

6. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy I SP na wniosek rodziców, jeśli ukończą 6 lat do czerwca 2018 r. i podejmą naukę w klasie I szkoły niemieckiej od początku roku szkolnego 2018/2019 r.

7. Zapisu można dokonać przez internet lub osobiście. W przypadku zapisu internetowego należy pojawić się w szkole z wymaganymi dokumentami w celu weryfikacji danych osobowych w późniejszym terminie.

Dokumenty można przesyłać na adres kolonia@orpeg.pl lub kierownikrychezy@gmail.com

8. Wymagane dokumenty umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

ZałącznikRozmiar
PDF icon INFORMACJA REKRUTACJA W SPK KOLONIA.pdf49.98 KB